Info

Stichting YMCA Wassenaar (voorheen Jongelings Vereeniging, CJMV en CJV)

YMCA Wassenaar is opgericht op zondag 30 augustus 1857 onder de zinspreuk “Dient den Heere met blijdschap”.
Wij zijn aangesloten bij het te Den Dolder gevestigde YMCA Nederland. Er zijn in Nederland meer dan 1500 jeugdclubs en jeugdsozen, aangesloten bij de YMCA. Jongeren hebben een plek nodig, waar ze leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten, waar ruimte is om te praten, te sporten of feest te vieren. Sport, spel, handvaardigheid, verhalen vertellen, gespreksgroepen, muziekgroepen. De activiteiten kennen een grote variatie. Al die clubs, die begeleid worden door duizenden vrijwilligers, bieden zo ruimte voor ontmoeting. Bij die clubs gaat het niet alleen om de eigen groep, maar ook om anderen. We zijn tenslotte een wereldorganisatie.
In het YMCA-logo vind je een rode driehoek. De driehoek symboliseert de drie aspecten: ontspanning, vorming en dienstverlening. Deze is over de gehele wereld het symbool van de YMCA. Het betekent dat iedereen ongeacht achtergrond of afkomst bij ons welkom is! Je vindt de rode driehoek op clubhuizen en hotels, in vluchtelingenkampen, campings en jeugdcentra. De YMCA werkt vanuit een open christelijke identiteit.
Wil je meer weten over onze boeiende geschiedenis, ga dan naar Geschiedenis

Stichting YMCA Wassenaar
Rsin 816742212
KVK nr. 41153949

Gelegen aan de
Duinrellweg 1
2242JN Wassenaar
Tel. 0612359543
E-mail ymcawassenaar@planet.nl

Bestuur van Stichting YMCA Wassenaar:
Mw. J.A. Droog (voorzitter)
Dhr. J.T. Roeleveld (penningmeester)
Dhr. W.L.A. Snel (secretaris)Shalom