Wandelgroep

Geschiedenis Wandelsport in Wassenaar

fotoreportage
jaar activiteit
jaren ’50 Wandeltocht in Wassenaar
jaren ’50
jaren ’50
Groepsfoto van wandelgroep
C.J.V. Wandelgroep wandeling
1972 Avondvierdaagse
ongeveer 1974 Strandwandeling
1975 Wandeling Katwijk
11 febr. 1978 Boskoop
ongeveer 1978 Wassenaar
ongeveer 1978 Wandeltocht
11 maart 1978 Sleutelstad-wandeltocht
ongeveer 1979 Startbureau
ongeveer 1979
1987
1988
1988
Strandwandeling Scheveningen
Hollandse Duin- en strandwandeling
Hollandse Duin- en strandwandeling
Oranjemars

Het was in 1948 toen de leider van de christelijke jongensclub Jong Wassenaar, Teun Roeleveld, met zo’n 15 leden van zijn club op een vrijdagavond een wandeling ging maken door het dorp.
Het was te mooi weer om binnen te zitten en daarom: We gaan erop uit!, een stukje lopen en genieten van een mooie zomeravond in 1948.
De wandeling ging richting Oostdorperweg, Hogeboomseweg, Maaldrift, Deijlerweg en zo weer terug naar het clubhuis in de Schoolstraat.
Hiermee was de basis gelegd voor de wandelsport in Wassenaar. De wandeling beviel zo goed dat er elke maand een wandeling werd gemaakt.
In 1949 werd voor het eerst deelgenomen aan een officiële mars, de Rode Kruismars in Den Haag en werd de CJV Wandelgroep op 12 juli 1951 opgericht.
Na een periode van weinig wandelactiviteiten, werd op zaterdag 14 april 1973 door Teun Roeleveld opnieuw het initiatief genomen tot oprichting van de C.J.V. Wandelgroep.
In een zeer kinderrijke omgeving in zijn woongebied Het Weteringpark werd de eerste wandelmars gehouden.
Bij die allereerste wandelmars gingen mee: Dick en Herma v.d. Berg, Marcel Dekker, Kothar Terleth, Paul Verweij, Ko van Hespen en Jente Tuinenburg.
Op het programma stonden onder meer de dauwtrap-wandelingen in de vroege ochtenduren. Ook werden er soms nachtwandelingen gehouden. De strandwandelingen naar Scheveningen en Katwijk waren ook heel populair.
Gestaag groeide de wandelgroep naar een 60-tal leden en werd er deelgenomen aan wandelmarsen in de omgeving van Wassenaar, zoals Noordwijk, Rijswijk, Leiden, Den Haag, Aarlanderveen en Katwijk.
Vanaf de eerste wandelocht in 1973 werd het ledenaantal bijgehouden. Ledenlijst CJV Wandelgroep
Naar de startplaatsen werd gereisd met de fiets of met auto’s van de leiding. Was de startplaats buiten de regio dan werd er een touringcar besproken, die de wandelaars bracht naar Holten, Lisse, Alphen, Oisterwijk, Castricum, Ede, Wateringen, Breda enz., enz.
Eén maal per jaar was het hoogtepunt van het wandeljaar de uitgaansdag. Er werd een bezoek gebracht aan het vogelpark Oisterwijk, het Dolfinarium met een boottocht, de Efteling, Burgers Dierenpark, een treinreis naar de Lage Vuursche met pannenkoeken eten.
Zelfs werd er een keer naar Bobbejaanland in België gereisd met 2 touringcars, 77 kinderen en 8 leiders(sters).
Na deze bloeiende tijd verminderde langzamerhand de animo bij kinderen voor de wandelsport en werd de wandelclub in 1984 ontbonden.
Inmiddels organiseerde het CJV Wassenaar (vanaf 1987 Stichting YMCA Wandelsport Wassenaar) zelf ook wandelmarsen. Dit waren:

Wandelmars: Gehouden:
Avondvierdaagse 1974-2006 (33 jaar)
Herfstwandeltocht 1976-2006 (31 jaar)
Anjermars 1975-1976 (2 jaar)
Oranjemars 1977-2006 (30 jaar)
Paauwenwandeltocht 1980-2006 (27 jaar)
Hollandse Duin- en Strandwandeling 1984-2006 (23 jaar)
Zomeravondwandelingen 1987-2003 (17 jaar)
Snerttocht 1988-2006 (19 jaar)

Anjermars-Oranjemars

De eerste Anjermars werd gehouden in 1969. In de jaren 1969 t/m 1974 werd de mars georganiseerd door de Stichting Wandelsport Wassenaar. Hierin werkten mee, de Wassenaarse IJsvereniging en de Wijkgemeenschap Deijleroord.
De startplaats was bij de Brandweerkazerne aan de Pieter Twentlaan.
In de jaren 1975 en 1976 werd de Anjermars georganiseerd door de CJV Wandelgroep.
De startplaatsen waren in 1975 het gemeentehuis aan de Raadhuislaan en in 1976 het dorpscentrum aan de Schoolstraat.
In 1977 is de naam van de mars gewijzigd in Oranjemars en werd vanaf dat jaar gehouden op 30 april, Koninginnendag. De marsen zijn gehouden tot 2006.
De startplaats was van 1977 t/m 1979 het dorpscentrum, van 1980 t/m 1989 het van Heeckerenhuis, van 1990 t/m 2003 de Warenar, 2004 en 2005 clubgebouw Shalom en ten slotte werd de laatste mars gehouden vanaf Warenar in 2006.

Avondvierdaagse

De eerste avondvierdaagse in Wassenaar werd gehouden in 1972.
In de jaren 1972 t/m 1974 werd de mars georganiseerd door de Stichting Wandelsport Wassenaar.
Hierin werkten mee, de Wassenaarse IJsvereniging en de Wijkgemeenschap Deijleroord.
De startplaats was bij de brandweerkazerne aan de Pieter Twentlaan.
Vanaf 1975 t/m 2006 werd de avondvierdaagse georganiseerd door de CJV Wandelgroep.
De startplaatsen waren van 1975 t/m 1979 het gemeentehuis aan de Raadhuislaan, van 1980 t/m 1989 het van Heeckerenhuis, van 1990 t/m 1994 de Warenar, van 1995 t/m 2003 de Luifelbaan, van 2004 t/m 2005 het evenementenplein aan de Oostdorperweg/Haven en ten slotte werd de laatste avondvierdaagse gehouden in 2006 bij het kruispunt Langstraat-Van Hogendorpstraat.
In 2008 werd een nieuwe start gemaakt en werd de avondvierdaagse georganiseerd door de Ronde Tafel. Hieruit is later voortgekomen de stichting Avondvierdaagse Wassenaar.

Herfstwandeltocht

De eerste herfstwandeltocht werd gehouden in 1976.
De startplaatsen waren van 1980 t/m 1989 het Van Heeckerenhuis, van 1990 t/m 2003 de Warenar, 2004 en 2005 clubgebouw Shalom en ten slotte werd de laatste mars gehouden vanaf de Warenar in 2006.

Paauwenwandeltocht

In 1980 en 1981 werd er een Paauwen-fietstocht georganiseerd vanaf het Van Heeckerenhuis. In 1982 werd er een wandeltocht aan toegevoegd. De fietstocht werd het laatst gehouden in 1985.
De startplaatsen waren van 1980 t/m 1989 het Van Heeckerenhuis, van 1990 t/m 2003 de Warenar, 2004 en 2005 clubgebouw Shalom en tenslotte werd de laatste mars gehouden vanaf de Warenar in 2006.

Hollandse Duin- en Strandwandeling 50 km

De eerste Hollandse Duin- en Strandwandeling werd gehouden in 1984. Deze mars had alleen een afstand van 50 km.
De startplaatsen waren van 1984 t/m 1992 clubgebouw Shalom, van 1990 t/m 2003 de Warenar, 2004 en 2005 wederom clubgebouw Shalom en ten slotte werd de laatste mars gehouden vanaf de Warenar in 2006.
De rustplaats halverwege de mars was in 1984 Konditorei Karwendel in Noordwijk, van 1985 t/m 1993 de boerderij van Piet v.d. Horst langs de Rijksstraatweg en vanaf 1994  de Warenar.

Zomeravond-wandelingen

Deze wandeltocht in de zomer werd georganiseerd in een serie van 4 aaneengesloten donderdagavonden.
De eerste serie zomeravondwandelingen werd gehouden in 1987 en de laatste in 2003.
De startplaats was van 1987 t/m 2003 clubgebouw Shalom.

In 2006 is na 58 jaar een einde gekomen aan de wandelsport in Wassenaar.
Teun Roeleveld werd te oud voor het werk en er waren te weinig vrijwilligers om de wandelsport in Wassenaar voort te zetten.