Beleidsplan

Doelstelling en activiteiten
YMCA Wassenaar biedt jongeren een plek waar zij zich thuis kunnen voelen en zich kunnen ontwikkelen. Door de gedreven inzet van medewerkers en vrijwilligers bezorgen wij elke doelgroep een leuke tijd. Samen lachen, talenten ontdekken en leren samenwerken is de kerngedachte van onze organisatie. Op deze manier wil de YMCA een bijdrage leveren aan een samenleving waarin ruimte en aandacht is voor iedereen.
Daarnaast willen wij jongeren met een minder welvarende achtergrond laten meedoen met al onze activiteiten door:

 • Coulant naar ouders wat betreft de contributie. Kinderen kunnen altijd meedoen.
 • Ouders attent maken op de mogelijkheid om via het Jeugdfonds van YMCA Nederland mee te gaan met het zomerkamp.
 • Kinderen die ingeschreven staan bij stichting Leergeld Wassenaar de contributie van ons clubwerk en deelname aan ons zomerkamp laten betalen.
 • Door het aanvragen van diverse donaties de inschrijfprijs van onze uitgaansdagen naar een hele leuke bestemming in Nederland heel laag houden zodat iedereen mee kan.

Onze activiteiten vinden plaats in het oude hart van Wassenaar in gebouw Shalom aan de Duinrellweg 1 en zijn gericht op kinderen in de leeftijd van 7 t/m 14 jaar, woonachtig in Wassenaar en omgeving. De clubs vinden elke week plaats en gedurende het gehele jaar met uitzondering van de vakanties. Wekelijks bezoeken ongeveer 55 kinderen het clubwerk.

Activiteiten

 • Knutselclub 1 op de maandagavond van 18.45 uur tot 20.00 uur voor 18 kinderen.
 • Knutselclub 2 op de woensdagavond van 18.45 uur tot 20.00 uur voor 18 kinderen.
 • Houtbewerkingsclub op de donderdagavond van 18.45 uur tot 20.00 uur voor 18 kinderen.
 • Onze activiteiten tijdens de verschillende feestdagen en ons eindfeest.
 • Jaarlijks zomerkamp in de eerste week van de zomervakantie voor 36 kinderen.
 • Onze reguliere uitgaansdagen (2x per jaar) naar een leuke uitgaansgelegenheid in Nederland voor ongeveer 75 kinderen. Bestemd voor alle leden van onze clubs, de kampdeelnemers en kinderen van stichting Leergeld.

Stimuleren vitaliteit van de Wassenaarse samenleving

 • Wij organiseren leuke, goede, leerzame en open activiteiten voor alle Wassenaarse kinderen, waardoor de gemeente Wassenaar extra aantrekkelijk wordt om in te wonen.
 • YMCA Wassenaar is 100% vrijwilligerswerk. De vrijwilligers voelen zich betrokken en verbonden met het werk en met de gemeente.
 • Wij prikkelen de interesse van kinderen door het aanbieden van een breed scala aan activiteiten, wat ook voor later van belang kan zijn bij beroepskeuze en dergelijke.
 • Wij brengen sociale contacten tot stand tussen kinderen maar ook tussen de ouders onderling. Ouders die blij zijn met een goede invulling van de vrije tijd van hun kind en kinderen die blij zijn met het aangeboden activiteitenpakket.
 • Wij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen door ze goed te leren omgaan met diverse soorten gereedschap. Daarnaast bevatten de activiteiten een grote sociale component: de kinderen leren van elkaar, waaronder ook normen en waarden. Daarnaast leren de kinderen dat het goed is om iets voor andere mensen te doen. En ontdekken ze dat dat ook leuk is.
 • De activiteiten van YMCA Wassenaar worden volledig georganiseerd en begeleid door vrijwilligers, dus door betrokken burgers van de gemeente. Niet alleen dragen deze zo bij aan een breed aanbod aan activiteiten, het is ook goed voor hun eigen ontwikkeling.

Beloningsbeleid en openbaarheid

Binnen de Stichting YMCA Wassenaar is geen speciaal beloningsbeleid. De werkzaamheden van het bestuur zijn daarom geheel op vrijwilligere basis.

Verwerking inkomsten

Inkomsten worden verkregen door:

 • Contributie clubs, inschrijfgeld activiteiten
 • Subsidie van gemeente Wassenaar
 • Donaties, schenkingen en legaten
 • Verhuur clubgebouw

Deze inkomsten worden gebruikt voor:

 • materiaalkosten en aanschaf gereedschap clubwerk
 • organisatie zomerkamp
 • organisatie uitgaansdagen
 • organisatie eindfeest
 • energiekosten
 • belasting
 • onderhoud clubgebouw

Stichting YMCA Wassenaar

 • Rsin: 816742212
 • Vestigingsadres: Duinrellweg 1, 2242JN Wassenaar
 • Tel.: 0612359543
 • E-mail: ymcawassenaar@planet.nl
 • KVK nr.: 41153949
 • Bestuursleden

Mw. J.A. Droog (voorzitter)
Dhr. J.T. Roeleveld (penningmeester)
Dhr. W.L.A. Snel (secretaris)

Download het actueel verslag van de ondernomen activiteiten in het jaar 2023 (in pdf, opent in een nieuw venster).
Download de Jaarrekening 2023 (in pdf, opent in een nieuw venster).