Visie en Missie

Stichting YMCA Wassenaar
Rsin 816742212
KVK nr. 41153949
Gelegen aan de

Duinrellweg 1
2242JN Wassenaar
Tel. 0612359543
E-mail ymcawassenaar@planet.nl

Naam
YMCA is de afkorting van Young Men’s Christian Association. Het is een wereldwijde organisatie waarbij iedereen welkom is, ongeacht afkomst, achtergrond of levensovertuiging.

Missie
YMCA Wassenaar biedt een plek waar jongeren zich kunnen ontwikkelen en ondersteunt jongeren in hun ontwikkeling en creatieve uitdrukking en het verkennen van levensbeschouwelijke vraagstukken, met een openheid naar diverse levensbeschouwingen en overtuigingen. Door de gedreven inzet van medewerkers en vrijwilligers bezorgen wij elke doelgroep een leuke tijd. Samen lachen, talenten ontdekken en leren samenwerken is de kerngedachte van onze organisatie. Op deze manier wil de YMCA een bijdrage leveren aan een samenleving waarin ruimte en aandacht is voor iedereen.

Visie
YMCA Wassenaar denkt vanuit lichaam, verstand en geest, gesymboliseerd door de rode driehoek. Hierbij gaan wij uit van de christelijke normen en waarden, met respect voor andere culturen en levensbeschouwingen en daarbij het streven naar een verbindende kracht, die inspireert tot persoonlijke groei en maatschappelijke betrokkenheid. YMCA Wassenaar staat voor transparantie en wil met iedereen in gesprek gaan over wat hem of haar beweegt.

Vrijwilligers
Vrijwilligers spelen een grote rol bij de YMCA. Vrijwel alle activiteiten voor de jeugd worden door hen bedacht en uitgevoerd. Vrijwilligers van YMCA Wassenaar dienen zich te houden aan de gedragsregels en in het bezit te zijn van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De gedragscode YMCA Wassenaar kun je downloaden (in pdf, opent in een nieuw venster).

Beleidsspeerpunten
YMCA Wassenaar is een lokale organisatie. De activiteiten vinden plaats in het oude hart van Wassenaar in gebouw Shalom aan de Duinrellweg 1. Onze activiteiten zijn uniek in Wassenaar en toegankelijk voor alle Wassenaarse jongeren in de leeftijd van 7 t/m 14 jaar. Daarbij richten wij ons voornamelijk op basisschoolleerlingen. De clubs vinden elke week plaats en gedurende het gehele jaar met uitzondering van de vakanties. Een ander speerpunt is: jongeren met een minder welvarende achtergrond laten meedoen met al onze activiteiten. Zo nu en dan zijn wij coulant naar de ouders van de deelnemers wat betreft contributiebetaling. Daarnaast maken wij ouders attent op de mogelijkheid kinderen aan te melden bij het Jeugdfonds van YMCA Nederland om met onze zomerkampen mee te gaan. Voorts wordt door stichting Leergeld Wassenaar de contributie en deelname aan ons zomerkamp voor de kinderen die bij hun staan ingeschreven gefinancierd. De inschrijfprijs voor onze uitgaansdagen naar een hele leuke bestemming in Nederland houden wij zeer laag zodat iedereen mee kan. Dit doen we door het aanvragen van diverse donaties. Oftewel iedereen kan meedoen, ongeacht de financiële mogelijkheden van de ouders.

Bestuur van Stichting YMCA Wassenaar:

Mw. J.A. Droog (voorzitter)
Dhr. J.T. Roeleveld (penningmeester)
Dhr. W.L.A. Snel (secretaris)