Apeldoorn 1997-2004

Vanaf 1977 kreeg YMCA Wassenaar (toen nog CJV Wassenaar) de beschikking over een kampterrein op het Emma’s Oord bij Paleispark Het Loo in Apeldoorn. CJV Schilderskwartier had sinds begin 1960 hun kampterrein op het Emma’s Oord bij Paleispark Het Loo in Apeldoorn. In de eerste jaren bestond het kamp van Schilderskwartier uit een gezinskamp en een kamp voor kinderen uit Den Haag. Halverwege de jaren ’70 liep het gezinskamp niet meer goed. Op initiatief van Jeanne van Laar is toen een discussie geweest tussen toenmalig voorzitter van CJV Schilderskwartier Dick van Reeuwijk en haar. Dick van Reeuwijk opperde om dan maar vier weken kinderkamp te gaan draaien met kinderen uit Den Haag. Jeanne reageerde dat dit wel heel veel van het goede is en deed het voorstel om het terrein beschikbaar te stellen voor CJV Wassenaar en dat de kinderen uit Wassenaar dan een week op kamp kunnen gaan. Daarbij wilde Jeanne wel dat het CJV Wassenaar de éérste week ter beschikking kreeg, want Wassenaar wilde niet de ’troep’ van Den Haag opruimen na twee weken kamp met kinderen uit Den Haag. In de bestuursvergadering van 27 september 1976 deed Jeanne het voorstel om met de kinderen van de wandelgroep en de clubs een week op kamp te gaan. Iedereen was hierover bijzonder enthousiast en de eerste kampweek in 1977 is door Jeanne georganiseerd. Na twee jaar het kamp te hebben georganiseerd vond ze het tijd dat de jongeren het werk gingen overnemen en gaf ze het stokje door.

Op een mooi stuk grasveld langs de Boslooweg midden op Paleispark Het Loo en vlakbij Emma’s Oord, stonden alle tenten netjes opgesteld in een hoefijzervorm, met aan de open zijde van het hoefijzer de grote tent. Aangezien er alleen de beschikking was over water, moesten de overige nutsvoorzieningen zelf worden gerealiseerd. Binnen de grote tent werd er gegeten, binnenspelletjes gedaan en gekookt. Hiervoor was een hoek ingericht als keuken. In deze keuken was een keukenblok ingericht dat ter plaatse was opgebouwd. In de eerste jaren bestaande uit houten schotten en later werd een exemplaar van roestvrij staal gemaakt. Gekookt werd d.m.v. grote gasflessen. Elektriciteit werd verkregen d.m.v. een aggregaat, zodat er ’s avonds licht was in de tent. Aan de zijkant van het terrein stonden vier eenvoudige toiletgebouwen met daarachter een zgn. beerput. In de eerste jaren bestonden deze uit houten schotten die in elkaar werden getimmerd. Later zijn vier blauwe dixies aangeschaft. De potten die hierin stonden moesten in de eerste jaren met de hand worden geleegd in de beerput. Later werd een wc-pot geplaatst en een pvc afvoer naar de beerput. De omgeving was schitterend. Het achterpark met zijn uitgebreide bossen waar vele speurtochten zijn uitgezet. Bij het heuvelachtige terrein van Fort Java werden vele tikspelletjes gespeeld. Het voorpark was een zeer fraai gebied met zijn sprengen en vele bouwsels en vijvers. Voor 28 jaar was dit onze kamplocatie. Het laatste kamp werd hier gehouden in 2004.

Zomerkamp Apeldoorn 1978