In memoriam

Henk Mol

11 september 1934 – 24 december 2000

Henk
Heropening Shalom mei 1998

Henk is jarenlang zeer actief geweest binnen het CJV (YMCA). Nam als bestuurslid het penningmeesterschap op zich wat hij op een zeer accurate wijze uitvoerde. Daarbij leidde hij twee timmerclubs, was beheerder van het clubgebouw, verzamelde de inschrijvingen voor het jaarlijkse zomerkamp en was daarbij ook nog actief in de wandelvereniging. Oftewel hij stond altijd klaar voor het CJV.
Henk heeft gedurende vele jaren alle voorbeeld-werkstukjes gemaakt die nu pronken in ons clubgebouw. Vele kinderen kijken hier nog steeds met bewondering naar en putten daar ook inspiratie uit. Hij was de grote animator achter de renovatie van ons clubgebouw Shalom in 1998. Gedurende een half jaar was hij dagelijks te vinden in het clubgebouw om al het timmerwerk te verrichten.
Henk had ondanks zijn lichamelijke gebreken en soms haperende gezondheid een enorm doorzettingsvermogen. Hij kon na de verbouwing nog anderhalf jaar lang genieten van het resultaat van wat hij noemde “mijn paleisje”. Bijna al zijn vrije tijd ging op aan het CJV. Een echte CJV’er in hart en nieren die ruim 50 jaar actief was voor ons.

 

 

Jeanne van Laar-van Zuijlen

3 juni 1924 – 13 juni 2012

Jeanne van Laar
Terugkomst van kamp bij Jozefkerk zaterdag 29 juli 1978

Jeanne was een begrip voor het CJV(YMCA)-werk in Wassenaar en heeft voor ons heel veel betekend. Actief in de wandelgroep, het organiseren van een bazaar in Shalom en vele andere activiteiten. Ze stond altijd klaar voor het CJV.

Daarbij ging ze vroeger ook al mee met het kamp van CJV Schilderskwartier. Zij hadden sinds begin 1960 hun kampterrein te Emma’s Oord bij Paleispark Het Loo in Apeldoorn. In de eerste jaren bestond het kamp van Schilderskwartier uit een gezinskamp en een kamp voor kinderen uit Den Haag. Halverwege de jaren ’70 liep het gezinskamp niet meer goed en was er een discussie tussen Dick van Reeuwijk (voorzitter CJV Schilderskwartier) en Jeanne van Laar. Dick van Reeuwijk opperde om vanaf 1977 dan maar vier weken kinderkamp te gaan draaien met kinderen uit Den Haag. Jeanne reageerde dat dit wel heel veel van het goede is en deed het voorstel om het terrein beschikbaar te stellen voor het CJV Wassenaar en dat de kinderen uit Wassenaar dan een week op kamp kunnen gaan.
Daarbij was de wens van Jeanne dat CJV Wassenaar de eerste week ter beschikking kreeg, want Wassenaar wilde niet de ’troep’ van Den Haag opruimen na de weken kamp met kinderen uit Den Haag. In de bestuursvergadering van 27 september 1976 deed Jeanne het voorstel om met de kinderen van de wandelgroep en de clubs een week op kamp te gaan. Iedereen was hierover bijzonder enthousiast en de eerste kampweek in 1977 is door Jeanne georganiseerd. In totaal 36 kinderen gingen dat eerste jaar mee op kamp. Na twee jaar het kamp te hebben georganiseerd vond ze het tijd dat de jongeren het werk gingen overnemen en gaf ze het stokje door.

Heden ten dage is het kamp van YMCA Wassenaar nog steeds springlevend en genieten elk jaar weer vele kinderen van een heerlijk kamp. Haar humor en ad rem reageren was kenmerkend voor Jeanne. Een gelovig, heel mooi, maar ook zeer bescheiden mens is heengegaan.
Wij zijn heel dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft gedaan.

 

Teun Roeleveld

12 oktober 1920 – 18 augustus 2012

Teun in de Horsten
Met het CJV naar De Horsten zaterdag 28 mei 1966

Ongeveer op zijn tiende jaar (1930) werd Teun Roeleveld lid van de Knapenvereniging in Scheveningen (het CJV-gebouw in de Keizerstraat).
Op 20 juni 1939 werd Teunis ingeschreven als lid van de CJMV “Dient den Heere met blijdschap” te Wassenaar. Hier heeft hij vele functies gehad zoals oprichter en leider van de Christelijke Jongensclub Jong Wassenaar en penningmeester van de toneelgroep. Daarbij wandelde hij ook met de genoemde jongensclub. Ze liepen in uniform met een wit overhemd en zwarte broek.
Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 was de CJV een verboden organisatie. De activiteiten moesten worden gestopt. Wel kwamen de leden, waaronder Teun, nog iedere keer bijeen bij iemand thuis.

Teun is als leider mee geweest naar verschillende jeugdkampen. De Ernst Sillem Hoeve in Lage Vuursche, naar Texel op een mooi kamp vlak aan zee en naar Leusden. Ze gingen daarbij vaak op de fiets naar de kampen toe.

Vanaf 1947 werd in samenwerking met de CJMV’s in Den Haag en omstreken veel gedaan aan vluchtelingenwerk. Kinderen afkomstig uit de kampen waar zij tijdens de oorlog hadden gewoond werden opgevangen en vakanties georganiseerd van ongeveer zes weken, die zij konden doorbrengen bij pleegouders in de regio. Ongeveer 400 kinderen kwamen dan met de trein aan en werden in de Houtrusthallen opgevangen en daar opgehaald door de pleegouders. De kinderen hadden er vaak een hele fijne tijd.

Begin jaren ’70 van de vorige eeuw werd er een wandelgroep opgericht. Een keer per maand een mars in de omgeving. In het begin was het nog een kleine groep van ongeveer 15 kinderen. Later groeide de wandelgroep naar wel 70 leden. Daarbij werd er elk jaar een uitgaansdag ergens naar een dierenpark of pretpark in Nederland georganiseerd. Als hoogtepunt kan wel worden genoemd een bezoek aan Bobbejaanland in België met twee bussen vol met kinderen. Daarbij organiseerde het CJV zelf ook wandelmarsen. De avondvierdaagse met 2000 deelnemers, de Paauwentocht, de Oranjemars, de Hollandse Duin- en Strandwandeling, de Herfstwandeltocht en de Snerttocht.

Eigenlijk pas in 2007 kwam een einde aan zijn langdurige ‘loopbaan’ bij de YMCA nadat de Stichting YMCA Wandelsport Wassenaar werd opgeheven en waar hij op 87-jarige leeftijd nog voorzitter van was. Teun Roeleveld is dus meer dan 77 jaar actief geweest binnen de YMCA en lid tot zijn dood. Hoogstwaarschijnlijk een uniek gegeven. Teun is tot het laatst heel betrokken geweest bij het club- en kampwerk van de YMCA. In het voorjaar van 2012 heeft hij nog een vlag en mast geschonken aan het zomerkamp.