Renovatie voordakvlak Shalom

In de tweede helft van november 2023 is door Aannemer Van der Kooij ons voordakvlak gerenoveerd.
Uit het inspectierapport van Monumentenwacht in 2016 is gebleken dat het clubgebouw ‘Shalom’ van YMCA Wassenaar enkele gebreken vertoont welke in de komende jaren moet worden hersteld. Dit betreft het vervangen van zes draairamen in de achtergevel, de renovatie van het voordakvlak, het herstel van het pleisterwerk en een nieuw muurverfsysteem aanbrengen op de achtergevel. Het pleisterwerk en het verfwerk aan de achtergevel zijn in 2018 uitgevoerd. De draairamen zijn in 2019 vervangen en met de kozijnen geverfd. In 2021 is wederom een inspectierapport van Monumentenwacht uitgebracht. Hieruit bleek dat het voordakvlak binnen 3 tot 6 jaar moet worden hersteld.

  • Woensdag 15 november 2023          Door Hamaco Verhuur is een steiger aangebracht aan de voorkant van het clubhuis.
  • Vrijdag 17 nov                                             Aannemer Van der Kooij is het werk gestart en heeft alle pannen, de tengels en panlatten verwijderd; hierna waterdicht dampdoorlatend doek aangebracht en alle tengels en de onderste twee panlatten aangebracht.
  • Maandag 20 en dinsdag 21 nov        De overige panlatten aangebracht; de pannen schoongemaakt en aangebracht (kapotte vervangen).
  • Woensdag 22 nov                                     Door de metselaars zijn de nieuwe nokvorsten aangebracht met specie.
  • Donderdag 23 nov                                    De loodgieter heeft het lood aangebracht op het dakvlak tegen de zijgevels.
  • Dinsdag 28 nov                                           Het tweede gedeelte van de nokvorsten is aangebracht door de metselaars.
  • Woensdag 29 nov                                     De laatste dakpannen en het laatste lood zijn aangebracht. Ten slotte is de schoorsteen opgeknapt.
  • Donderdag 30 nov                                    De steiger is verwijderd.
  • Vrijdag 1 dec                                                De oplevering heeft plaatsgevonden.

Foto’s renovatie voordakvlak Shalom